Bakteerin aiheuttama niveltulehdus on aina hätätapaus

Hippos-artikkeli 4/15
Lotta Häyrinen
Hevossairauksiin erikoistuva eläinlääkäri
Yliopistollinen hevossairaala

Jokaisen hevosenomistajan on tunnistettava haava, joka vaarantaa nivelen terveyden.

Hevosilla puhutaan usein ontumatutkimusten yhteydessä niveltulehduksesta. Yleensä tarkoitetaan ns. steriiliä niveltulehdusta, jolloin nivelessä on tulehduksen välittäjäaineita, mutta ei tulehdussoluja eikä varsinaista infektiota. Tällöin hoitona käytetään tulehdusreaktiota vähentäviä lääkkeitä, kuten kortisonia.

Sen sijaan bakteeritulehdus nivelessä eli septinen niveltulehdus on aina hätätapaus, joka voi hoidon viivästyessä johtaa parantumattomaan ontumaan ja lopettaa hevosen käyttöuran. Bakteeritulehdus tuhoaa nopeasti ja tehokkaasti nivelen normaalirakenteita, ja etenkin nivelrusto toipuu huonosti vaurioista. Mikäli tulehdusta ei saada nopeasti hallintaan, johtavat parantumattomat vauriot nivelen pehmytkudosten pysyvään arpeutumiseen ja nivelrikkoon.

Yhtä vakavia ja samalla tavalla oireilevia ovat bakteeritulehdukset tuki- ja liikuntaelimistön muissa synoviarakenteissa. Näitä nivelnesteen kaltaista synovianestettä sisältäviä rakenteita ovat jännetupet ja limapussit.  Hevosen riskialtteimmat alueet saada niveleen tai jännetuppeen ulottuva haava ovat vuohiset ja kintereet, joissa kaikissa on useita eri rakenteita, jotka voivat infektoitua. Sen sijaan esimerkiksi takajalan polvinivel pysyy hevosen rakenteen vuoksi usein vahingoittumattomana vaikka lähellä olisikin haava.

Varsahalvaus mahdollinen syy

Tulehduksen aiheuttava bakteeri pääsee tyypillisimmin nivelen sisään sen päällä sijaitsevan haavan kautta. Aina vauriokohtaa ei ole helppo havaita, etenkin jos kyseessä on pieni pistohaava, kuten usein talvisin hokkiaikaan. Myös onteloinen haava voi ulottua niveleen asti, vaikka se ei päältä päin katsottuna olisikaan suoraan nivelen päällä. Kaikki ihoa syvemmälle ulottuvat raajoissa sijaitsevat haavat kannattaa tarkastuttaa eläinlääkärillä. Bakteeri voi päästä niveleen myös verenkierron kautta, elimistön yleistulehduksen eli sepsiksen yhteydessä, jolloin bakteereja on verenkierrossa. Tämä on tyypillisintä vasta-ainepuutoksesta kärsivillä pikkuvarsoilla.

Septinen niveltulehdus voi saada alkunsa myös eläinlääketieteellisen toimenpiteen, kuten nivelen lääkitsemisen tai tähystysleikkauksen, yhteydessä. Nivelhoidoissa on aina toimittava steriilisti, riippumatta siitä kuinka pieni toimenpide on kyseessä.

On hyvä tiedostaa, että varotoimenpiteistä huolimatta bakteeritulehdus on aina nivelpistoksen mahdollinen komplikaatio. Tutkimusten mukaan noin yksi 1300 nivelpistoksesta johtaa niveltulehdukseen, vaikka toimenpiteen yhteydessä kaikki olisi tehty oikein noudattaen aseptiikan periaatteita.

Septisen niveltulehduksen oireet ja hoito

Yleensä septisen niveltulehduksen oireet alkavat noin 8–24 tunnin kuluttua siitä, kun bakteeri on päässyt niveleen. Nivelnesteen määrä kasvaa tulehduksen seurauksena, mikä näkyy nivelen turvotuksena. Septiseen niveltulehdukseen liittyy aina myös kipua, joka ilmenee ontumisena. Useimmiten ontuma on niin voimakas, että sen pystyy huomaamaan jopa käynnissä. Hevonen on niin sanotusti kolmijalkainen. Hevoselle voi lisäksi nousta kuume (lämpö yli 38.5 C). Jos nivelen vaurio pysyy avoimena ja tulehtunut nivelneste pääse jatkuvasti vuotamaan haavan kautta ulos, ovat oireet alkuvaiheessa lievempiä ja vaikeampia tulkita. Mikäli haavaa ei ole tutkittu riittävän perusteellisesti, eikä yhteyttä niveleen ole havaittu, hoito voi viivästyä. 

Septistä niveltulehdusta epäiltäessä nivelestä otetaan nivelnestenäyte. Tämä vaatii eläinlääkäriltä tiettyä harjaantuneisuutta, ja   lisäksi nivelnesteen arviointi vaatii laboratoriovälineitä. Tämän vuoksi osa potilaista siirtyy klinikalle nivelinfektion varmistamiseksi. Nivelneste muuttuu niin ulkomuodoltaan kuin solu- ja proteiinipitoisuudeltaankin septisen niveltulehduksen yhteydessä. Nivelnestenäyte viljellään sairaalassa bakteerien toteamiseksi ja tunnistamiseksi.  

Jos ei olla varmoja haavan nivelyhteydestä, niveleen voidaan injektoida neulalla reilu määrä steriiliä suolaliuosta ja katsoa tuleeko liuos ulos haavasta; tällöin diagnoosi haavan yhteydestä niveleen varmistuu. Tästä toimenpiteestä on hyötyä etenkin silloin, kun haava on hyvin tuore ja auki, jolloin nivelnesteen koostumus ei ole välttämättä ehtinyt vielä muuttua merkittävästi, tai kun nivelnesteestä ei saada otettua näytettä.

Septistä niveltulehdusta kannattaa hoitaa aggressiivisesti alusta alkaen hevossairaalassa tai hevosklinikalla, jossa on mahdollisuus nukuttaa hevonen. Tehokkain hoitomuoto on nivelen huuhtelu niveltähystyksessä, jossa pystytään käyttämään suurempia määriä huuhtelunesteitä ja tutkimaan samalla nivelen sisäpinta ja rustojen tila. Mikäli niveltähystykseen ei ole mahdollisuutta, voidaan nivel huuhdella myös pelkkiä neuloja käyttäen. Joissakin tapauksissa tämä saattaa onnistua jopa pelkässä rauhoituksessa nukuttamatta hevosta.

Paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi nivelhuuhtelu yleisanestesiassa on kuitenkin ehdottomasti suositeltavampi ratkaisu. Aina tulehdusta ei saada hallintaan ensimmäisellä huuhtelukerralla, vaan nivel joudutaan huuhtelemaan useita kertoja muutaman päivän välein, kunnes oireet helpottavat ja nivelnestenäyte normalisoituu. Lisäksi hevoselle aloitetaan laajakirjoinen antibiootti- ja kipulääkitys.

Ennuste niveltulehduksen jälkeen

Ennuste haavan seurauksena saadusta septisestä niveltulehduksesta toipumiselle on hyvä. Uusimpien tutkimusten mukaan jopa yli 80 prosenttia hevosista toipuu, jos aggressiivinen hoito on aloitettu 24 tunnin sisällä tapaturmasta. Mikäli hoito aloitetaan yli kaksi vuorokautta tapaturman jälkeen, laskee ennuste tutkimusten mukaan merkittävästi; vain 30–40 prosenttia hevosista toipuu enää normaaliin käyttöön.

Varsojen septiselle niveltulehdukselle ennuste on huonompi. Niveltulehduksesta kärsivät varsat ovat usein muutenkin vakavasti sairaita, ja tulehtuneita niveliä on useimmiten enemmän kuin yksi. Myös varsojen kohdalla ajoissa aloitettu hoito nivelhuuhteluineen parantaa ennustetta. Arviot vaihtelevat tutkimuksesta riippuen, mutta ajoissa hoidetulla varsalla on 40–80 prosentin mahdollisuudet toipua. Mikäli hoito aloitettiin yli kaksi vuorokautta tapaturman jälkeen, enää vain 4 prosenttia varsoista toipuu.

Jokaisen hevosenomistajan on hyvä opetella hevosen anatomiaa sen verran että tunnistaa haavojen riskialueet. Mikäli epäilet että haava voi olla lähellä nivelrakennetta, ota yhteys omaan eläinlääkäriisi tai päivystäjään.

PIENELÄINSAIRAALAN SIJAINTI

Viikki sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä Vanhankaupunginlahden ja Lahdenväylän välissä. Pieneläinsairaala on Viikintien varrella, osoitteessa Koetilantie 2. Viikkiin on hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ja omalla autolla

Ajo-ohjeet

LAHDEN VÄYLÄLTÄ TULTAESSA »
LÄNNESTÄ TULTAESSA »

 

Tulo-ohje julkisilla kulkuvälineillä

Eläinsairaalan välittömässä läheisyydessä olevilla pysäkeillä pysähtyvät bussit 550, 78, 57 ja 506.