Hyvässä kilpailussa ei tule potilaita

Hippos-lehti 7/12 
Kati Niinistö, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECEIM
Yliopistollinen eläinsairaala


Eläinlääkärin läsnäolo ratsastuskilpailuissa on määritetty SRL:n säännöissä, sekä yleisessä osassa että lajikohtaisesti tarkemmin määräten. Kouluratsastuskilpailuja lukuun ottamatta kansallisissa ratsastuskilpailuissa tulee aina olla paikalla eläinlääkäri seuraamassa kilpailuja. Eläinlääkäri toimii paitsi varsinaisessa eläinlääkinnässä, myös eläinsuojeluvalvojana yhdessä tuomarien kanssa. 

Kaikkien lajien SM-kilpailuissa, tietyissä sarjakilpailuissa sekä osassa lajeista on hevostarkastukset, jotka tekee eläinlääkäri joko yksin tai yhdessä tuomarin kanssa. Tarkastuksen tarkoitus on varmistaa että hevonen on kilpailukuntoinen, eikä sille aiheudu vaaraa tai vahinkoa kilpailusta. Mitä vaativampi kilpailu, sitä enemmän tarkastuksia: matkaratsastuksessa on eniten tarkastuksia ja tiukimmat terveydelliset rajat hevosen kilpailun jatkamiselle. Hevosen esittämistä tarkastuksessa on hyvä harjoitella etukäteen; hevosen tulisi pystyä seisomaan paikallaan tarkastuksen ajan, ja liikkua hyvin käynnissä ja ravissa.  

Useimmissa kilpailuissa ratsastajat eivät välttämättä edes huomaa eläinlääkäriä, jos hevoset eivät sairastu tai tapaturmaa satu. Tällöin kilpailut ovat eläinlääkärin kannalta onnistuneet: hevoset ovat terveitä, eikä hevosen käsittelystä ole toivottavasti tarvinnut huomauttaa kenellekään. Normaalikilpailuissa riittää yksi eläinlääkäri, mutta tehtävien lisääntyessä eläinlääkäreitä voi olla mukana useampia, jotta toiminta sujuu joustavasti.

Kilpailueläinlääkärin ei tarvitse olla hevoseläinlääkäri, vaan hänen tulisi kyetä arvioimaan hevosen tilanne ja antamaan sille ensiapu, sekä tarvittaessa lähettämään eteenpäin jatkohoitoon. Koska kilpailutoiminta painottuu kesään ja samana viikonloppuna voi olla useita eri kilpailuja, pyritään kilpailuihin usein palkkaamaan lähin eläinlääkäri, tai muutenkin kilpailupaikalla saapuva eläinlääkäri. Tällöin eläinlääkäri ei välttämättä ole hevosten hoidon asiantuntija, eikä se aina ole tarpeenkaan.

Doping-valvontaa

Eläinlääkärien peruskoulutus ei sisällä ravi- tai ratsastuskilpailujen sääntöjä, mutta Hippos ja SRL kouluttavat jonkin verran asiasta kiinnostuneita ja tehtäviä hoitavia eläinlääkäreitä. Suurimmalla osalla kilpailueläinlääkäreistä on oma hevos- ja ratsastustausta, mutta on muistettava, että se ei tarkoita hevosten lääkinnän erityisasiantuntemusta. Hevossairaala toimii yhteistyössä Helsinki International Horse Shown kanssa, tätä pyritään käyttämään hyödyksi myös opiskelijoiden koulutuksessa, kun he osallistuvat tapahtumaan avustajina.

FEI kilpailuissa on useita eri eläinlääkäreitä; juryn veterinary delegate, hoitava eläinlääkäri ja erikseen doping-näytteet ottava eläinlääkäri. FEI vaatii nykyisin eläinlääkäreiltä ao. tutkinnon suorittamisen, minkä jälkeen se antaa eläinlääkärille luvan toimia kyseisessä tehtävässään (lupakortti).  Kansallisella tasolla kilpailueläinlääkäri hoitaa yleensä useamman roolin samanaikaisesti. Jos hevoset eivät tarvitse hoitoa tai lääkitystä, on näytteenotto eläinlääkärin näkyvin toimenpide. Sääntöjen mukaan kilpailija, hänen huoltajansa tai hänen valtuuttamansa vähintään 16-vuotias henkilö on velvollinen toimittamaan hevosen kilpailueläinlääkärin tutkittavaksi välittömästi, kun tuomaristo, kilpailueläinlääkäri tai nämä yhdessä ovat päättäneet ja ilmoittaneet näytteenotosta.  Näytteinä otetaan virtsa- ja verinäytteet omistajan edustajan läsnä ollessa.

Kansallisissa kilpailuissa kaikki lääkitseminen on kielletty 96 tuntia ennen kilpailua, joten lääkitys kilpailupaikalla estää kilpailemisen. Useimmiten eläinlääkäri osaa kertoa myös mahdollisten lääkityksien doping-varoajan, mutta on ratsastajan velvollisuus tarkistaa, että noudattaa varoaikoja. Kansallisissa, alue- ja seurakilpailuissa noudatetaan SRL:n voimassa olevia lääkeaineiden käyttöä ja dopingvalvontaa koskevia sääntöjä ja lääkintäohjeita. Nämä säännöt ja ohjeet noudattavat soveltuvin osin Suomen Hippoksen ja FEI:n sääntöjä ja määräyksiä. Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan FEI:n sääntöjä. Ulkomaisissa kansallisissa kilpailuissa noudatetaan kunkin maan omia sääntöjä, jotka voivat poiketa Suomen tai FEI:n säännöistä.

PIENELÄINSAIRAALAN SIJAINTI

Viikki sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä Vanhankaupunginlahden ja Lahdenväylän välissä. Pieneläinsairaala on Viikintien varrella, osoitteessa Koetilantie 2. Viikkiin on hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ja omalla autolla

Ajo-ohjeet

LAHDEN VÄYLÄLTÄ TULTAESSA »
LÄNNESTÄ TULTAESSA »

 

Tulo-ohje julkisilla kulkuvälineillä

Eläinsairaalan välittömässä läheisyydessä olevilla pysäkeillä pysähtyvät bussit 550, 78, 57 ja 506.