Neurologia eli hermoston sairaudet

Koirien ja kissojen hermoston sairauksien tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi kohtaukset, kipuilu, heikkous tai jalkojen halvaantuminen. Tavallisimpia tutkittavia sairauksia ovat epilepsia ja erilaiset selkävaivat kuten välilevyongelmat.

Neurologian klinikan palveluita voivat hyödyntää myös Hevossairaalan potilaat.

Potilaille tehdään aina ensin neurologinen eli hermostosairauksien tutkimus. Neurologisessa tutkimuksessa arvioidaan potilaan vireystila, liikkeet, asentotuntoreaktiot, selkäydinrefleksit, aivohermojen toiminta sekä kiputunto. Tämän perusteella ongelma voidaan paikallistaa esimerkiksi aivojen tietylle alueelle, ääreishermostoon tai johonkin selkärangan osaan. Ongelman paikallistamisen jälkeen päätetään tarvittavista jatkotutkimuksista. Potilailla on mahdollisuus päästä esimerkiksi magneettikuvaukseen tai tietokonetomografiaan.

Hermoston sairaudet jaetaan keskushermoston ja ääreishermoston sairauksiin. Keskushermoston sairauksiin kuuluvat aivojen eri osien sekä selkäytimen ongelmat. Ääreishermoston sairauksiin kuuluvat hermojuurten, ääreishermojen, hermolihasliitoksen sekä lihasten sairaudet.

Ääreishermoston sairauksia tutkittaessa potilailta otetaan usein esimerkiksi verinäytteitä sekä lisäksi tehdään lihassähkökäyrä ja tarvittaessa mitataan myös ääreishermon johtumisnopeus. Tutkimuksissa lihas- tai hermokudoksesta saatetaan ottaa myös näytepala. 

Keskushermoston sairauksien tutkimiseen on myös käytössä monia laitteita, kuten magneettikuvaus- ja tietokonetomografialaitteistot. Epilepsiaa epäiltäessä potilailta voidaan lisäksi tutkia aivosähkökäyrä. Kuulontutkimuslaitetta käytetään, jos potilaalla epäillään kuuroutta. Eläinsairaalan neurologit tekevät myös aivo- ja selkäleikkauksia. Neurologian polikilinikalla teemme myös virallisia syringomyelia-seulontoja sekä BAER-kuulotestejä.

 

PIENELÄINSAIRAALAN SIJAINTI

Viikki sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä Vanhankaupunginlahden ja Lahdenväylän välissä. Pieneläinsairaala on Viikintien varrella, osoitteessa Koetilantie 2. Viikkiin on hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ja omalla autolla

Ajo-ohjeet

LAHDEN VÄYLÄLTÄ TULTAESSA »
LÄNNESTÄ TULTAESSA »

 

Tulo-ohje julkisilla kulkuvälineillä

Eläinsairaalan välittömässä läheisyydessä olevilla pysäkeillä pysähtyvät bussit 550, 78, 57 ja 506.