Tidbeställning

Smådjursjukhus i Helsinki

Hästsjukhus i Helsinki

Kliniken i Saaris i Mäntsälä

 

Alla tidsbeställning detaljer:
 

Smådjurssjukhusets tidsbeställning
 

Smådjurssjukhusets (Vik, Helsingfors) telefontjänst är öppen vardagar:

kl. 8.15–15.30

tfn 02941 57201
 

Via tidsbeställningen kan man få mottagningstider som infaller vardagar kl. 8–16.

Patienter som kommer för fortsatta undersökningar ska gärna ha en remiss från sin egen veterinär.

Annullering av mottagningstid

Mottagningstider till Smådjurssjukhuset (Vik) kan annulleras med en elektronisk blankett. Observera att annulleringen ska göras senast ett dygn före den bokade tiden. Akuta avbokningar ska alltid ringas in till vår tidsbeställning (02941 57201) under telefontiden.

För ett uteblivet besök som inte annullerats fakturerar vi dubbel kontorsavgift eller hälften av avgiften för det planerade ingreppet.

Smådjurssjukhusets jour

Smådjurssjukhuset har en jour som ger första hjälpen i akuta fall utanför kontorstid enligt följande:

• vardagar utanför kontorstid kl. 16.00 – 08.00

• veckoslut fre 16.00 – mån 08.00

• helger

tfn 0600 97411

(samtalet kostar 2,03 eur/min.+lna, det är avgiftsbelagt att köa)

Jouren omfattar Helsingfors, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Patienter på jourens områden kan komma in direkt till jouren. Vårdavgifterna är högre under jourtid.

Patienter från andra orter i Finland tas emot till jouren med remiss. Den remitterande veterinären ska alltid komma överens med djursjukhusets jourhavande veterinär om att skicka en patient till jouren.

Under jourtid finns det mindre personal vid Universitetets djursjukhus, så det kan ta längre tid att få vård. Under jourtid vårdas patienterna enligt hur brådskande deras situation är, så att de som är allvarligt sjuka behandlas först.

Smådjurssjukhusets adress

Smådjurssjukhuset finns i Vik på Försöksgårdsvägen 2.Det är lätt att ta sig till Vik med kollektivtrafik eller med egen bil. Bussarna 550, 79, 68, 57 och 506 stannar på hållplatser i närheten av djursjukhuset.

Hästsjukhusets tidsbeställning

Hästsjukhusets telefontjänst är öppen mån–fre kl. 8–16.

tfn 02941 57350

Det går att boka tid till polikliniken med eller utan remiss av patientens egen veterinär. Hästsjukhuset har en jour som ger första hjälpen i akuta fall utanför kontorstid.

Hästsjukhusets jour

Hästsjukhuset har en jour som ger första hjälpen i akuta fall året runt.

• vardagar utanför kontorstid kl. 16–8

• veckoslut fre kl. 16 – mån kl. 8

• söckenhelger

tfn 0600 97412

Samtalet kostar 1,53 eur/min.+lna kl. 8–22, 3,56 eur/min.+lna kl. 22–8.

Hästsjukhuset i Vik tar emot jourpatienter från hela landet. Vid behov gör vi också hembesök till patienter inom vårt jourområde: Helsingfors, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Jouren sköter endast akuta fall. Vårdavgifterna är högre under jourtid.

Ring alltid till jouren före du kommer in med en patient så att vi kan ta emot patienten på ändamålsenligt sätt!

Hästsjukhusets adress

Hästsjukhuset finns på Försöksgårdsvägen 1, Helsingfors.

Kliniken i Saaris


Tidsbokning

Produktionsdjurssjukhusets telefontjänst (tidsbokning) är öppen vardagar kl. 8–9 på numret:

02941 40700

Andra tider ring 0600 97413 vid akuta fall.

Jour

Vid jouren ges första hjälpen i akuta fall och i första hand till djur som kommer från jourens område.

Produktionssjukhusets jour ansvarar för akuta fall under kvällar, nätter och veckoslut i Mäntsälä och på sjukvårdsdistriktets (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä) område i Orimattila, Mörskom, Artsjö och Buckila. Vardagar börjar jourtiden kl. 16.15 och slutar följande morgon kl. 8. På veckosluten börjar jourtiden fredagar kl. 16.15 och slutar på måndag morgon. Efter mottagningstiden på morgonen (kl. 9) styrs samtalen till jouren.

På sjukvårdsdistriktets (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä) område finns en separat smådjursjour på veckosluten i Lahtis fredagar kl. 16–20 och lördag–söndag kl. 16–20.

Tfn 0600 392 121

Den jourhavande veterinären kontaktas på numret:

0600 97413

Joursamtalens prislista:

kl. 08–22 1,53 eur/min.+lna

kl. 22–08 3,56 eur/min.+lna

Under jourtid kan veterinären inte alltid svara i telefonen genast, utan samtalen styrs till telefonsvararen. På svararen finns ett meddelande med anvisningar till den som ringer. Det är viktigt att du lämnar ditt namn och telefonnummer på svararen om du behöver akut hjälp.

Under jourtid vårdas patienterna enligt hur brådskande deras situation är, och mottagningstider kan inte bokas t.ex. till smådjur. Vårdavgifterna för hembesök till produktionsgårdar är högre under jourtid.

Smådjur

Akut insjuknade smådjur vårdas i regel på polikliniken. Poliklinikavgifterna och behandlingsavgifterna är högre under jourtid.

I huvudstadsregionen finns en jour vid Universitetets smådjurssjukhus och hästsjukhus.

Saaris kliniks adress

Kliniken i Saaris finns på Leissantie 41, Mäntsälä.

PIENELÄINSAIRAALAN SIJAINTI

Viikki sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä Vanhankaupunginlahden ja Lahdenväylän välissä. Pieneläinsairaala on Viikintien varrella, osoitteessa Koetilantie 2. Viikkiin on hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ja omalla autolla

Ajo-ohjeet

LAHDEN VÄYLÄLTÄ TULTAESSA »
LÄNNESTÄ TULTAESSA »

 

Tulo-ohje julkisilla kulkuvälineillä

Eläinsairaalan välittömässä läheisyydessä olevilla pysäkeillä pysähtyvät bussit 550, 78, 57 ja 506.