Tietoa maksuehdoista

Yliopistollisessa eläinsairaalassa noudatettavan käytännön mukaisesti asiakas maksaa palvelun käteismaksuna potilasta noudettaessa Yliopistollisen eläinsairaalan hyväksymillä maksukorteilla, käteisellä tai Lindorff Erämaksulla (kts. lisätietoja Erämaksusta allaolevasta tiedotteesta).

Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen eläinlääkintäpalvelun aloittamista tai ajanvarauksen yhteydessä, jos asiakas on maksukyvytön tai ei muun syyn vuoksi pysty maksamaan palvelua edellä kerrotulla tavalla.

Yliopistollinen eläinsairaala on oikeutettu perimään ennakkomaksua. Jos potilaan hoidon kustannukset ylittävät 2000 euroa, veloitetaan kertyneet kustannukset 2000 euroon asti ennen hoidon jatkamista. Kaikkiin laskutettaviin potilaisiin otetaan potilasta noutavalta henkilöltä maksusitoumus aina ennen potilaan luovuttamista.

Yliopistollisella eläinsairaalalla on oikeus olla luovuttamatta potilasta, jos hoitoa ei makseta hoitokäynnin yhteydessä.
Yliopistollisella eläinsairaalalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää sopimusvelvoitteensa noudattamatta. Yliopistollisella eläinsairaalalla on edellä mainituissa tapauksissa oikeus vaatia ennakkomaksu suoritettavaksi ennen hoidon jatkamista. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Yliopistollinen eläinsairaala siirtää kaikki maksamattomat erääntyneet laskut perintätoimiston hoidettavaksi. Yliopistollinen eläinsairaala pidättää oikeuden hinnastojen muutoksiin. Muilta kuin Suomessa vakinaisesti asuvilta sekä muilta kuin Suomen kansalaisilta voidaan edellyttää ennakkomaksua ennen potilaan hoidon aloittamista.

Yleiset sopimusehdot löytyvät täydellisenä sivulta

Lindorff Erämaksu

PIENELÄINSAIRAALAN SIJAINTI

Viikki sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä Vanhankaupunginlahden ja Lahdenväylän välissä. Pieneläinsairaala on Viikintien varrella, osoitteessa Koetilantie 2. Viikkiin on hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ja omalla autolla

Ajo-ohjeet

LAHDEN VÄYLÄLTÄ TULTAESSA »
LÄNNESTÄ TULTAESSA »

 

Tulo-ohje julkisilla kulkuvälineillä

Eläinsairaalan välittömässä läheisyydessä olevilla pysäkeillä pysähtyvät bussit 550, 78, 57 ja 506.